เครื่องเชื่อมพลาสติก

Home เครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องเชื่อมพลาสติก

คุณสมบัติ : เป็นเครื่องเชื่อมที่นำเทคโนโลยีการเชื่อมและการอัดมาอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยใช้กับงานเชิงกลและงานที่มีพลาสติกเป็วัสดุ
ขนาดที่ผลิต : ตามความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า: 000004 หมวดหมู่: