เครื่องอัดไฮดรอลิค H เฟรม

Home เครื่องจักรไฮดรอลิค เครื่องอัดไฮดรอลิค H เฟรม

เครื่องอัดไฮดรอลิค H เฟรม

คุณลักษณะ : เป็นเครื่องจักรอีดเอนกประสงค์สามารถนำมาใช้งานกับอุตสาหกรรมได้เกือบทุกประเภท
อาทิเช่น : อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
ควบคุมการทำงาน : วงจร PLC และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดที่ผลิต 1-300 ตัน

รหัสสินค้า: 000020 หมวดหมู่: