เครื่องอัดประกอบยาง

Home เครื่องจักรไฮดรอลิค เครื่องอัดประกอบยาง

เครื่องอัดประกอบยาง

# โครงสร้างกรอบ (ทำตามผู้ใช้ออกแบบ)
# PART ASSEMBLY (ตามผู้ใช้งานออกแบบ)
# ระบบไฮโดรลิก (ตามผู้ใช้งานออกแบบ)
# ระบบควบคุมไฟฟ้า
# ท่อไฮดรอลิก
# ไฮดรอลิกระบอก 225-125-800-FB (KWE)
# STANDARDPART (ทั้งหมด) หรือ NEARY
# ไฟฟ้าควบคุมกล่อง
# HYD หน่วยระบบ (ถังน้ำมัน 150 ลิตร)
# ขนส่ง (จาก KWE ให้แก่ผู้ใช้ OnSize เท่านั้น)

รหัสสินค้า: 000092 หมวดหมู่: