เครื่องอัดกากอุตสาหกรรม

Home เครื่องจักรไฮดรอลิค เครื่องอัดกากอุตสาหกรรม

เครื่องอัดกากอุตสาหกรรม

กระบวนการ : อัดกากวัสดุ จากผง กลายเป็นก้อน
ผลิตภัณฑ์ :
>>> สามารถลดพื้นที่การเก็บรักษา
>>> ลดการเกิดการเผาใหม้ในตัวเอง
>>> สามารถนำกลับไปใช้เป็น เชื้อเพลิงทางอุตสาหกรรม
(ให้ความร้อนที่สูงกว่าเดิม 4 เท่าตัว)
กำลังการผลิต : 200 กิโลกรัม / 1 ชั่วโมง
ควบคุมการทำงาน : แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PLC

รหัสสินค้า: 000099 หมวดหมู่: