KWE-VT-ZS03

เครื่องตอก Dot Pin แบบตั้งโต๊ะ

 • ใช้ระบบนิวเมติก
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • เข็มตอกจากทังสเตนแข็ง
 • ลวดลายลึกและชัดเจน
 • ISO9001:2008/CE approved

 • KWE-VT-ZS04

  เครื่องแกะสลักนิวเมติก

 • อุปกรณ์ติดตั้งแบบโรตารี่ ช่วยให้สามารถทำเครื่องหมายบนพื้นผิววงกลมได้ดีเยี่ยม
 • มีฟังก์ชันมากกว่า KWE-DP-0102
 • เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลางทุกชนิด
 • ISO9001:2008/CE approved
 • กินเศษน้อยและค่าใช้จ่ายต่ำ
 • ป้องกันการสั่นสะเทือน ทนต่อรังสี ความสามารถในการปรับตัวสูง