วันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ทำงานส่งเครื่อง Mini CNC พร้อมสอนการใช้งานและทำสอบการกัดชิ้นงานที่ ม.มหิดล